במידה ומדובר בלסת התחתונה:

כאשר השן הקבועה בוקעת מאחורי השן החלבית,
תחילה לנסות לנדנדה כדי לזרז את נשירתה. במקרה שבו השן החלבית יציבה
מאוד והשן הקבועה לקראת סיום הבקיעה, מומלץ לשקול לעקור את השן החלבית.

במידה ומדובר בלסת העליונה:

כאשר השן הקבועה בקעה מאחורי השן החלבית , הטיפול תלוי במיקומה של השן הקבועה שבקעה.
במידה ובמצב של פה סגור-השן נמצאת מאחורי השן החותכת התחתונה , יש לעקור מיד את השן החלבית
ולאפשר לשן הקבועה להתקדם למקומה הנכון, תוך כדי הבקיעה.
במידה ולא -עלול להיווצר מצב בו החותכת התחתונה לא תאפשר לשן הקבועה לבקוע למקומה.