הידעתם? כי אובדן שיניים באוכלוסיות מזדקנות מגביר את הסיכון לתפקוד קוגניטיבי מופחת!!
 
מחקרים הוכיחו כי תפקודי לעיסה לקויים ,הנגרמים על ידי :עקירת שיניים טוחנות ,חוסר הרמוניה בסגר של השיניים, או אכילת דיאטה רכה,גורמים לשינויים פתולוגיים ,בחלקים מסוימים במוח וכתוצאה מכך ,לירידה ביכולת הלמידה ובזיכרון.
נמצא- כי כאשר שוחזרה פעילות לעיסה תקינה ,ע"י מתן טיפול שיניים מתאים,חל שיפור ניכר ביכולות הקוגניטיבית(למידה ,זכרון ועוד..).
גילו במחקרים, כי הסיבה לכך היא -כי אזורים במוח הקשורים לתהליך הזיכרון והלמידה,מופעלים במהלך פעילות הלעיסה.
נמצא כי פעילות הלעיסה ,מגבירה את זרימת הדם במוח ואת ביצועי המשימות הקוגניטיבית.
ד"ר רוזי בר חנן