הידעתם? כי אובדן שיניים באוכלוסיות מזדקנות מגביר את הסיכון לתפקוד קוגניטיבי מופחת!!

הידעתם? כי אובדן שיניים באוכלוסיות מזדקנות מגביר את הסיכון לתפקוד קוגניטיבי מופחת!!
 
מחקרים הוכיחו כי תפקודי לעיסה לקויים ,הנגרמים על ידי :עקירת שיניים טוחנות ,חוסר הרמוניה בסגר של השיניים, או אכילת דיאטה רכה,גורמים לשינויים פתולוגיים ,בחלקים מסוימים במוח וכתוצאה מכך ,לירידה ביכולת הלמידה ובזיכרון.
נמצא- כי כאשר שוחזרה פעילות לעיסה תקינה ,ע"י מתן טיפול שיניים מתאים,חל שיפור ניכר ביכולות הקוגניטיבית(למידה ,זכרון ועוד..).
גילו במחקרים, כי הסיבה לכך היא -כי אזורים במוח הקשורים לתהליך הזיכרון והלמידה,מופעלים במהלך פעילות הלעיסה.
נמצא כי פעילות הלעיסה ,מגבירה את זרימת הדם במוח ואת ביצועי המשימות הקוגניטיבית.
ד"ר רוזי בר חנן